csütörtök, augusztus 17.2017
+361 212 5421 jww1conference@gmail.com

Ossza meg ezt az oldalt

Zsidók a Nagy Háborúban

Köztudomású, hogy az asszimilálódott magyar zsidóság aktívan kivette a részét az első világháború terheiből. A császárhoz, aki a 19. század végén azzal dicsekedett, hogy nagyszámú zsidó katona szolgál hadseregében, alapvetően hű volt a magyarországi zsidóság is. Tagjai több fronton is, lakossági számarányuknak megfelelően harcoltak a Monarchia katonáiként.

3

Azért kiemelkedően fontos ez az időszak a magyar zsidóság történetében, mert az erősödő magyarországi antiszemitizmus legjellemzőbb jegyei is ekkor jelennek meg. (vö. Prohászka Ottokár elhíresült mondata: „minél közelebb jutunk a fronton, annál több a keresztény, minél hátrébb kerülünk, annál több a zsidó, aki óvja az irháját a jövendő magyar kultúra javára”). Sok szempontból állítható, hogy a magyar zsidóság, valamint a 20. századi magyar történelem szempontjából igen fontos, érdekes, emellett kevéssé megkutatott kérdés a zsidóság részvétele a Nagy Háborúban. A Nagy Háború centenáriuma alkalmából Európa- és országszerte számos közéleti, tudományos és művészeti fórumon emlékeztünk meg az 1914–1918 közötti eseményekről. Ebbe a kontextusba kapcsolódna konferenciánk, amely kifejezetten a magyar zsidóság háborús részvételét veszi górcső alá. Célunk a kollektív társadalmi emlékezet ébren tartása és a mindenkiben közös értékek megőrzése.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Előadók

A konferencia menetrendje / Schedule

Megnyitó, vendégek köszöntése / Opening Ceremony
                                                               Varga Benedek igazgató úr köszöntője Beszédet mond Simicskó István honvédelmi miniszter
10:00 - 10:15
Kapronczay Károly
Kapronczay Károly
Adatok a hazai orvosképzésben részt vevő zsidó hallgatókról a 18–20. században Data about the Hungarian Jewish Medical Students in 18–20th Century
10:15 - 10:45
10:45 - 11:15
Rózsafi János
Rózsafi János
A Magyar alpinizmus hős katonája The Heroic Soldier of the Hungarian Alpinism
11:15 - 11:45
Köves Slomó
Köves Slomó
Hadviselési vallási kérdések 2000 év után / Religious warfare issues after 2000 years
11:45 - 12:15
Gábor Anna
Gábor Anna
Festőművészek az 1. világháborúban /Painters in WW1
14:00 - 14:30
Zsoldos Emese
Zsoldos Emese
„A háború egy korszakának véresen izzó emléke” – Bródy Sándor Lyon Lea című színművéről (1915) /  “A bloody glowing memory of a war’s era” About the drama ’Lea Lyon’ by Sándor Bródy (1915)
14:30 - 15:00
Jász Borbála
Jász Borbála
Zsidókérdés a 20. század első felének hazai építőművészetében  / Jewish Question in the Architecture of the First Half of the 20th Century  
15:00 - 15:30
Hajdu Tibor
Hajdu Tibor
Zsidó tartalékos tisztek az első világháborúban / Jewish Reserve Officers in WW1
16:00 - 16:30
ifj. Veszprémy László Bernát
ifj. Veszprémy László Bernát
Konfliktusok között. Cionista és neológ zsidó identitás Magyarországon az első világháború éveiben /  Among Conflicts. Neolog and Zionist Jewish Identity in the First Years of WW1
16:30 - 17:00
Bihari Péter
Bihari Péter
Péter A Nagy Háború – A középosztály válsága /  The Great War – The Crisis of the Middle Class
17:00 - 17:30

APPLICATION FORM / JELENTKEZÉS

 1. Név/Name(*)
  Please let us know your name.
 2. Email(*)
  Please let us know your email address.
 3. Tárgy/Subject(*)
  Please write a subject for your message.
 4. Üzenet/Message(*)
  Please let us know your message.
 5. (*)

    RefreshInvalid Input